Polityka Prywatności

&1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z platformy www.pozytywniepromocyjni.pl

&2

Administratorem danych osobowych zawartych na platformie jest Pozytywnie Promocyjni BKT-usługi menedżerskie Tomasz Przewoźnik, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Krasińskiego 8, NIP 6521255295, REGON 072320154.

&3

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

&4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

&5

  1. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Platforma zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  4. Dane osobowe pozostawione na platformie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej i prawnej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

&6

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

&7

Na platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od platformy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę www.pozytywniepromocyjni.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

&8

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na stronie głównej www.pozytywniepromocyjni.pl.